Parafia Najświętszej Maryi Panny w Starczy

Ogłoszenia duszpasterskie

XXXI Niedziela Zwykła 5 listopada 2017r.

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego a przede wszystkim z Eucharystii. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

2. Do środy duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki dla zyskania odpustu. Dzisiaj o godz. 15.00, a w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 16.00 modlimy się za zmarłych w naszym kościele wypominkami.

3. Wyrazem naszej pamięci o zmarłych są także wypominki kwartalne, półroczne i roczne, które dziś rozpoczęliśmy. Ewentualne nieścisłości w nich zawarte, proszę zgłaszać do soboty 18 listopada. Jeśli ktoś ma życzenie, by bliscy zmarli byli w nich poleceni, może to jeszcze uczynić w zakrystii lub kancelarii.

4. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Modlitwą ogarnijmy Ojca św. Franciszka.

5. W sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy także w modlitwie pamiętać o tych, którzy przelewali krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. W naszym kościele tego dnia specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 10.00.

6. Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszach Świętych możliwość złożenia ofiary do puszki na rzecz prześladowanych chrześcijan w  wielu rejonach świata.

7. Dziękuję za ofiary złożone w minionym tygodniu.

8. Dziękuje za posprzątanie kościoła, złożoną ofiarę. W piątek o godz. 17.00 proszę parafian z Łyśca ul. Zielona (cała)