Parafia Najświętszej Maryi Panny w Starczy

 

Proboszcz:
Ks. kan. Janusz Stefan Witkowski, mgr teologii, RM
Urodzony 07.06.1951r. w Będzinie.
Święcenia kapłańskie przyjął 16.05.1976r. z rąk ks. bpa Stefana Bareły.
Proboszcz parafii Starcza od 2000r.