Parafia Najświętszej Maryi Panny w Starczy

Ogłoszenia duszpasterskie

XVI Niedziela Zwykła 19 lipca 2020r.

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia.

2. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna.

3. W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy.

4. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła.

5. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy 26.07.2020r. nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Błogosławieństwo po każdej Mszy św.

6. Dziękuję za posprzątanie Kościoła i ofiarę mieszkańcom Starczy z ul. Szkolnej 204 – 230. I zapraszam w piątek na godz. 17.30. mieszkańców Starczy z ul. Szkolnej 231- 259. Na piątkowym sprzątaniu były tylko dwie osoby, taka sytuacja jest od kilku już lat. Kościół to sprawa całej parafii i wszystkich rodzin katolickich. Nie mogę w tym terminie to przyjdę w innym. Potrzeba tylko trochę dobrej woli i chęci.
Dziękuję rodzinie ze Starczy z ul. Gliwickiej za ofiarę 100 zł na Kościół.

7. Tygodnik niedziela  - czytajmy i rozwijajmy się duchowo.

8. We wtorek odbędzie się pogrzeb śp. Sławomira Krawczyka który przeżył 45 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie……