Parafia Najświętszej Maryi Panny w Starczy

Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Wielkiego Postu 17 marca 2019r.

1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

2. Dzisiejsza niedziela „Ad Gentes” to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Po Mszy Świętej będą zbierane ofiary na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.

3. Przypominamy czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

4. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątek o godz. 16.30, oraz Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 15.00. przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej oraz za udział w Gorzkich Żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.

5. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne przeżyjemy od 4 do 7 kwietnia. Nauki wygłosi ks. Szymon Stępniak. Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych dostępny jest w gablocie przed kościołem.

6. We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła.

7. Dziękuję za posprzątanie kościoła, złożoną ofiarę. W sobotę o godz. 8.30 proszę parafian z Rudnika Małego z ulicy Śląskiej 135-173 oraz Granicznej.