Parafia Najświętszej Maryi Panny w Starczy

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 2017r.

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza, Zmartwychwstały Jezus wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce. Wpatrujmy się w górę, każdego dnia podążajmy za Nim, obierajmy ten właściwy kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary.

2. Dzisiaj przypada też 36. rocznica śmierci sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewole Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego rychłą beatyfikację.

3. W środę, 31 maja będziemy przeżywać Święto Nawiedzenia NMP. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili zwiastowania i niesie Go innym. Niech to Święto pobudzi nas do większej gorliwości apostolskiej.

4. W czwartek - pierwszy miesiąca - rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe, podczas których Litanią do Serca Pana Jezusa będziemy wynagradzać Panu Bogu za wszystkie nasze grzechy i nieprawości. W tygodniu po Mszy Świętej o godzinie 17.00, a w niedzielę o godzinie 7.45.

5. W czwartek, 1 czerwca w Międzynarodowy Dzień Dziecka, na Eucharystię o godzinie 17.00 zapraszam małe dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo. Pozwólmy dzieciom przychodzić do Jezusa po błogosławieństwo.

6. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota. Stosowne modlitwy związane z tymi dniami zaniesiemy do Boga w czasie nabożeństw. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę o godzinie 16.45.

7. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Warto pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy, i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą Wielkanocną.
Przyszła niedziela to także Dzień Dziękczynienia. Centralne uroczystości dziękczynne będą przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, której budowę wesprzemy wtedy ofiarą złożoną do puszki po Mszy Świętej.

8. W sobotę o godzinie 10.30 spotkanie dla klasy 3 gimnazjum.

9. Dziękuję za ofiarę złożoną w minionym tygodniu.

10. Dziękuję za posprzątanie kościoła, złożoną ofiarę, świeże kwiaty. W piątek o godzinie 17.45 proszę parafian z Rudnika Wielkiego ul. Słoneczna 83-125

11. Umocnieni Chrystusem Eucharystycznym, z radością idźmy do naszych domów i przyjaciół. Bądźmy świadkami Tego, który wstępując do swego Ojca pokazał, gdzie jest nasze miejsce. Dążmy do tego, co w górze. Postępujmy tak, by na pewno spotkać się z Nim w niebie.