Parafia Najświętszej Maryi Panny w Starczy

Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocna 26 kwietnia 2020r.

1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

2. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza.

3. W tym tygodniu, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Serdecznie zapraszam w tych dniach na Eucharystię sprawowaną w naszym kościele o godz. 17.00. W piątek spowiedź św. od godz.16.30.

4. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz. 17.30. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

5. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msza Święta tego dnia w naszym kościele będą sprawowana o godz. 17.00.

6. W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji będziemy prosili Boga, aby i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się chętni do pracy w Kościele, bo żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej.

7. Zapraszam na piątek godz. 18.30. do sprzątania Kościoła mieszkańców Rudnika Małego z ul. Śląskiej 37 – 83.

8. Dziękuję za ofiary na potrzeby Kościoła 100 zł od rodz. z Łyśca z ul. Cz – wskiej i 100 zł od rodziny  ze Starczy z ul. Gliwickiej.

9. Uroczystość I Komunii Św. i Sakramentu Bierzmowania nie odbędą się w wyznaczonych terminach. Na dzień dzisiejszy trudno cokolwiek powiedzieć czy ustalać. Aby te uroczystości mogły się odbyć, to muszą być zniesione przez władze państwowe ograniczenia i utrudnienia. Wstępnie /na prośbę kilkunastu rodziców/ I Komunia Św. mogłaby się odbyć w naszej parafii 06.09. 2020 r. w dwóch grupach o godz. 10.00. dzieci kl. III a,  i o godz.11.30. dzieci kl.III b,  i z Rudnika Wielkiego.