Drukuj

Ogłoszenia duszpasterskie

XXI Niedziela Zwykła 23 sierpnia 2020r.

1. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Po raz pierwszy był publicznie obchodzony dopiero w 2011 roku w Warszawie. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tzw. poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać.

2. W poniedziałek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

3. W środę ponownie nasze myśli i serca skierujemy na Jasną Górę, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. W wielu naszych kościołach trwa specjalna nowenna przed tą uroczystością. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Święty Jan Paweł II.

4. W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego, po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosili go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.
W tym tygodniu patronują nam:
    • 24 VIII – św. Bartłomiej Apostoł († około 70), powołany przez Pana Jezusa do grona Dwunastu.
    • 27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie.
    • 28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; doktor Kościoła.

5. Dziękuję za posprzątanie Kościoła i ofiarę mieszkańcom Starczy z ul. Szkolnej 301 – 333. Zapraszam do posprzątania Kościoła rodziców młodzieży, która w niedzielę przyjmie sakram. Bierzmowania. Zostały przycięte krzewy, oczyszczono ogrodzenie, umyte zostały okna   w Kościele. Pozostała tylko świątynia, i wykoszenie trawy wokół kościoła i plebanii. Zapraszam szczególnie te rodziny które do tej pory nie wzięły udziału w sprzątaniu na piątek na godz. 18.00.
    Spowiedź rodziców i młodzieży do bierzmowania w sobotę o godz. 10.00.

6. Dziękuję za ofiary na Kościół rodzinom: z Rudnika Małego ul. Śląska dwie rodz. po 100zł, ze Starczy z ul. Szkolnej 200 zł i z ul Polnej 100 zł. oraz rodzinie  z Warszawy 100 zł.

7. We wtorek pożegnaliśmy śp. Czesława Będkowskiego który przeżył 84 lata i zamówiono w jego intencji 9 Mszy św., a we wtorek nowego tygodnia odbędzie się pogrzeb śp. Janusza Płanety, który przeżył 62 lata. Wieczny odpoczynek …..

8. We wtorek i czwartek spotkania z dziećmi pierwszokomunijnymi: godz. 18.00. i 19.00.

9. W niedzielę nasza parafia będzie obchodziła swoją uroczystość – Odpust ku czci NMP Częstochowskiej. Suma odpustowa o godz. 12.00 i sakrament bierzmowania.