Parafia Najświętszej Maryi Panny w Starczy

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 15.05.2016

INTENCJE MSZALNE (16.05.2016r. - 22.05.2016r.)

 

16.05.2016 r. PONIEDZIAŁEK Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

godz. 10.00
Z podziękowaniem Jezusowi Chrystusowi – Najwyższemu Kapłanowi i Maryi – Matce Kościoła
za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze oraz zdrowie i Boże bł. w posłudze duszpasterskiej dla naszej parafii
– dla Ks. Proboszcza w 40- tą rocznicę święceń kapłańskich (intencja od Wspólnoty Margaretka)

godz. 17.00 KONCELEBROWANA
1. + Czesława Ziorę (od syna Jerzego z żoną)
2. + Marka Miglusa (od żony i od syna Marcina i od syna Roberta z rodziną)

 

17.05.2016 r. WTOREK

godz. 7.30
+Teresę Filipczyk i Gabrielę Szaflik (od uczestników pogrzebu)

godz. 17.00
+ Henryka Szajkowskiego (od Barbary i Jana Zwolińskich z rodz.)

 

18.05.2016 r. ŚRODA

godz. 7.30
+ Henryka Szajkowskiego i Janinę Rogacz (od uczestników pogrzebu)

godz. 17.00
+ Władysława Walocha (od córki Jadwigi z mężem)

 

19.05.2016 r. CZWARTEK Święto Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana

godz. 17.00 KONCELEBROWANA
1. + Henryka Marię Alfonsa Edmunda Ludwika Bogackich
2. + Franciszka Strzeleckiego (od rodz. Banasiów)

 

20.05.2016 r. PIĄTEK

godz. 17.00 KONCELEBROWANA
1. + Henryka Szajkowskiego (od Zofii i Władysława Ordów, oraz rodziny Poznańskich z Cynkowa)
2. + Sabinę Żydek (od sąsiadów)

 

21.05.2016 r. SOBOTA

godz. 7.30
+ Teresę Filipczyk i Gabrielę Szaflik (od uczestników pogrzebu)

godz. 17.00
+ Ryszarda Józefę Walentego Miglusów, Helenę Józefa Masłoniów, Mariana Halinę Bakotów,
CR Miglusów, Masłoniów i Wachowiczów

 

22.05.2016 r. Uroczystość  Najświętszej Trójcy

godz. 8.00
+ Janinę Antoniego Kozłowskich, Celinę Edmunda Okajów, CR Kozłowskich i Okajów

godz. 10.00
+ Annę (10 rocz. śm.) Walentego Wąsowiczów, CR Wąsowiczów, Wyżgołów, Krawczyków,
Kopytowskich, Frydrychowskich, Wiszowatych, Pilarzów, Mrowców i Kiszka

godz. 11.30
W intencji dzieci przeżywających 1 rocz. przyjęcia Pana Jezusa oraz w intencji ich rodziców

godz. 15.15
Nabożeństwo majowe

godz. 15.30

Za Parafian